Qué és la AFIC

Qué és la AFIC

QUÈ ÉS L’AGÈNCIA AFIC?

L’Ajuntament d’Alginet, des del 28 de setembre de 2007, està adherit a la XARXA AFIC (Agències per al Foment de la Innovació Comercial), i mitjançant una Resolució de la directora general de Comerç i Consum, de data 7 d’octubre de 2010, l’Agència AFIC Alginet quedà inscrita en el Registre d’Agències per al Foment de la Innovació Comercial.
L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) d’Alginet és un instrument al servei del ciutadà i del comerç menut dedicat a assessorar i oferir suport tècnic i informació especialitzada en matèria de comerç.

L’objectiu de l’agència és impulsar el procés de modernització i ordenació del comerç local, i adequar l’oferta comercial municipal a les exigències del mercat, a través dels mitjans tècnics necessaris facilitats per la XARXA AFIC.

 Actuacions i serveis.

Entre les actuacions que realitza l’agència es troben les següents:
• Informació, tramitació, gestió i seguiment d’ajudes i subvencions, tant per a comerciants com per a possibles emprenedors.
• Dinamització del comerç local: campanyes d’animació i promoció comercial (Campanya 3000 €), promoció de la imatge comercial.
• Organització de fires i esdeveniments relacionats amb el comerç detallista (Fira de l’Estoc, Passarel•la Comercial, Concurs d’Aparadors).
• Promoció de l’urbanisme comercial: revisió de les actuacions previstes en el Pla d’Actuació Comercial de 1999 realitzat per l’Oficina PATECO.
• Suport tècnic i col•laboració amb l’Associació Comercial i Empresarial d’Alginet (ACEAL).
• Gestió i seguiment de la pàgina web www.portaldelcomerciante.com/Alginet
• Actualització del Registre d’Activitats Comercials.

 

Si estàs interessat/da que el teu establiment aparega en la pàgina web de l’oficina AFIC Alginet, ompli la fitxa d’inscripció i fes-la arribar acudint personalment o través del correu electrònic adl@alginet.es

FITXA D'ALTA DEL COMERÇ