Ajuntament d'Alginet::Directori comercial de la Comunitat Valenciana
Xarxa Afic

Categories

Mostrant els resultats de 61 a 70 de 134

19-04-2016 JORNADA D'EMPRENEDURISME, PROFESSIONALS I AUTÒNOMS

L'Associació Comercial i Empresarial d'Alginet ha organitzat per al proper dimarts 19 d'abril, a les 20:00, a la Casa de Cultura d'Alginet, una Jornada sobre Emprenedurisme, Professional i Autònoms, on s'escoltaran Ponències sobre l'autònom, l'empresa i el finançament, a càrrec del Director General de Comerç Natxo Costa, el President de ATA i directius d'entitats financeres, entre altres

01-03-2016 CAMPANYA FALLES ALGINET 2016

Sorteig de 5 targetes regal de 100€ cadascuna entre els clients que compren des de l'1 al 15 de març als comerços adherits a la marca "Comerç d'Alginet.

https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/144/144/file/Cartell_Campanya_Falles_2016.pdf

23-10-2015 Curs Facebook avançat Alginet

La Regidoria de Comerç organitza un curs de Facebook avançat per als comerços locals, els dies 3 i 5 de novembre de 15.00 a 16.30 a l'aula d'informàtica de les dependències de l'Agència ADL-AFIC a l'Hort de Feliu.

Els comerciants interessats en participar en esta nova edició hauran de comunicar-ho a:

- ADL-AFIC: 96 175 32 77 -  adl@alginet.es

- ACEAL: 96 175 17 79 -  infoaceal@gmail.com

https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/144/144/file/Curs_Facebook_Avancat_nov_2015.pdf

19-10-2015 Acte de Presentació Regidora de Comerç i Programa d'Activitats

El proper dijous 29 d'octubre, a les 21.00, tindrà lloc a la Casa de Cultura, l'acte de presentació de la Regidora de Comerç amb la presència del Director General de Comerç.

https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/144/144/file/Cartell_Presentacio_29102015.jpg

03-09-2015 FIRA SOC D'ALGINET 2015

Del 18 al 20 de setembre tindrà lloc la Fira SOC d'Alginet, adjuntem la fitxa d'inscripció per a enviar a l'ACEAL infoaceal@gmail.com o adl@alginet.es.

https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/144/144/file/SOC_d_Alginet_2015_F.pdf

https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/144/144/file/Ficha_inscripcion_SOC_2015_F.pdf

02-03-2015 COMPRES EN FALLES ALGINET 2015

Sorteig de 5 Targetes regal de 100€ cadascuna per a comprar en comerços locals adherits a la Marca "Comerç d'Alginet" entre el 2 i 14 de març

Cartell

SORTEIG D'UNA TARGETA REGAL DE COMERÇOS D´ALGINET

Els comerços de la Marca Comercial d’Alginet realitzaran una promoció multimarca en els establiments adherits a la Marca Comercial Comerç d’Alginet, que es regiran per les següents

B A S E S

1a. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ.

Incentivar la compra en els establiments adherits a la Marca Comercial Comerç d’Alginet, oferint premis als consumidors que acrediten la seua fidelitat a la compra als mateixos.

2a. Requisits per a participar en el sorteig.

Podran participar els titulars de les targetes del Comerç d’Alginet que, complint els requisits personals detallats més avant, hagen adquirit en un mateix acte de compra, un producte en algun dels comerços adherits per valor, almenys de 10 euros. Cada euro de compra donarà dret a una participació en la promoció.

3a. Premis.

Se sortejaran 5 targetes regal de 100,00 € cadascuna per a comprar en qualsevol dels comerços adherits a la Marca Comercial Comerç d’Alginet, identificats per la placa a la porta de cada establiment o a través del llistat que es podrà consultar en la pàgina Web www.alginet.es/targetes. El premi no serà intercanviable per diners ni per altres premis i està limitat a un premi per persona.

4a. Mecànica de la promoció.

La promoció, dirigida als titulars de les targetes del Comerç d’Alginet, es realitza d’acord a la següent mecànica:

               4.1.-  Sorteig:

Els clients que durant la vigència de la present promoció, utilitzen la seua targeta de punts del Comerç d´Alginet quan compren productes i/o servicis per valor igual o superior a 10 euros, en algun dels comerços adherits a la Marca Comercial Comerç d´Alginet, podran participar en el sorteig de 5 targetes regal per a comprar en els establiments adherits a la Marca Comercial.

El premi es limitarà a una targeta regal per persona. Abans de la realització del sorteig es verificarà que no s'haja tornat el producte pel qual s'opta al sorteig. Els premis s'adjudicaran per mitjà de sorteig que tindrà lloc el dilluns 16 de març de 2015.

Després d'adjudicar aleatòriament els cinc guanyadors de les targetes regal, es designaran 5 reserves, per al cas que qualsevol dels premiats no complira els requisits o no arreplegaren la targeta regal en el moment en què se'ls convoque per a la seua arreplega o renuncien al mateix. L'orde de substitució dels reserves serà el mateix en què estos van ser designats.

El participant haurà de conservar els originals dels tiquets de compra amb què haja participat en el sorteig, ja que podran ser requerits per l'Ajuntament d'Alginet per a acreditar-lo com a guanyador i poder rebre el premi que li haja correspost. Només seran vàlids els tiquets de compra amb dates compreses entre el 2 i el 14 de març de 2015, ambdós inclusivament, i que complisquen amb els requisits de la promoció.

               4.2- Comunicació als guanyadors.

L´Ajuntament d'Alginet contactarà amb els guanyadors per telèfon el mateix dia de la celebració de l'esmentat sorteig, per a arreplegar la targeta regal i poder realitzar les seues compres amb la targeta regal des del 16 fins al 18 de març de 2015.                                                                

4.3.- Entrega dels regals:

L'Ajuntament d'Alginet realitzarà l'entrega de cada targeta regal de premi a cada un dels cinc guanyadors a les oficines de l’Agència Afic (ADL-Hort de Feliu) on hauran d'acudir per a poder-los fer entrega.

5ª. Àmbit geogràfic.-

La promoció queda limitada als establiments adherits a la Marca Comercial del Comerç d´Alginet i als clients titulars de les targetes de fidelització del Comerç d´Alginet.

6ª. Duració de la promoció.-

Promoció vàlida del 2 al 14 de març de 2015.

7ª. Tractament de dades personals.-

Per a dur a terme esta promoció és necessari ser titulars de la targeta regal amb què s'acompanya a la compra. Havent sigut les seues dades introduïts en un fitxer en el moment de sol·licitar la targeta del Comerç d´Alginet. El dit fitxer complix amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, podent, en qualsevol moment, exercir els seus drets d'accés, rectificació, modificació, oposició o cancel·lació, dirigint-se per mitjà d'un escrit a l'Ajuntament d'Alginet o per mitjà de correu electrònic a targeta@alginet.es.

Els participants en la promoció consenteixen inequívocament que en cas de resultar guanyadors les seues dades personals (nom i cognoms) puguen ser comunicats a tercers per mitjà de la seua difusió a través dels mitjans que l'Ajuntament d'Alginet estime més convenients.

8ª. Difusió de la promoció.

La promoció es donarà a conéixer als clients del Comerç d´Alginet a través de materials promocionals als establiments.

9a. Causes de desqualificació d'un participant de la promoció.

Esta promoció s'organitza amb la pretensió d'incentivar i fomentar la participació de tots els clients de les targetes del Comerç d´Alginet premiant la fidelitat en condicions d'igualtat i amb estricte respecte al principi general de la bona fe. Per este motiu, l'Ajuntament d'Alginet, exclourà automàticament i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredisca les normes de la bona fe, observe una conducta mentidera o inadequada, empre mitjans fraudulents o incomplisca estes bases en qualsevol dels seus extrems.

En tot cas, amb caràcter enunciatiu, però no limitador, s'exclourà a qualsevol participant de la promoció en els casos següents:

1. Introducció de les dades relatives a una compra inexistent, falsa o alterada.

2. No disposar, o no presentar a l'Ajuntament d'Alginet el tiquet o els tiquets de compra, també originals, amb els que s'haja participat i que justifiquen haver resultat agraciat amb qualsevol dels premis entregats en la present promoció.

3. Utilització de sistemes o dispositius per a la introducció automatitzada de dades o moviment de les compres realitzades. La mera sospita que un participant està utilitzant qualsevol sistema automatitzat per a la introducció massiva o repetitiva de les dades o moviments de la targeta del Comerç d´Alginet, necessaris per a participar en la promoció, donarà lloc a l'exclusió immediata de totes les seues participacions i l’inhabilitarà per a rebre qualsevol premi, sense que siga necessari comunicar-li-ho.

4. De la mateixa manera, qualsevol anomalia atribuïble a un participant que impedisca, altere o pertorbe el normal desenrotllament de la promoció, que afecte o perjudique qualsevol altre participant, que puga falsejar les dades de participació, comprometa la seguretat o la fiabilitat dels sistemes tècnics utilitzats per al seu desenrotllament, o que contravinga, d'alguna altra manera les presents bases, donarà dret a l'Ajuntament d'Alginet a excloure unilateral i immediatament al dit participant i a donar compte dels fets a les autoritats competents.

En el cas que qualsevol de les anteriors irregularitats, o qualsevol altres, es detecten després de l'entrega efectiva d'algun dels premis, l’Ajuntament d'Alginet es reserva el dret d'exercir les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, les tendents a la devolució dels premis.

10a. Altres Drets.-

Així mateix, l´Ajuntament d´Alginet es reserva el dret d'evitar que sobre esta promoció s'establisquen sistemes d'especulació o de negocis, i en este cas es podran exercir aquelles accions legals que s'estimen oportunes.

L’Ajuntament d'Alginet es reserva també el dret a suspendre, o ampliar la promoció i inclús a la seua possible anul·lació, sempre que hi haguera causa justificada, comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació, les noves bases, condicions o, si és el cas, l'anul·lació definitiva.

11a. Acceptació de les bases.-

La participació en esta promoció implica l'acceptació de les presents bases per part dels interessats.